, IV , . , .

10. (Mahabat Maqbara),

 

(Junagadh) , , , . , . 

(Bahaduddinbhai Hasainbhai), II . 1878 (Mahabat Khanji), 1892 (Bahadur Khanji). 

, , , . . -»».